1. Friend: Thu Vàng Đêm Nhạc “Tình Hoài Hương” tại Việt Báo Nam Ca May 11 2019